Οι κλάσεις ενεργειακής απόδοσης στις ετικέτες αλλάζουν από 01/03/2021, σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Υποδεχόμαστε ξανά την αρχική κλίμακα A έως G για ευκολία στην επιλογή των ηλεκτρικών μας συσκευών!